ReadyPlanet.com
dot
dot
วันหยุดพิเศษ
dot


1 พ.ค. 2559 วันแรงงานแห่งชาติ
5 พ.ค. 2559 วันฉัตรมงคล
9 พ.ค. 2559 วันพืชมงคล
20 พ.ค. 2559 วันวิสาขบูชา
31 พฤษภาคม 2559 วันงดบุหรี่โลก


ประชุมวิชาการประจำปี 2558 สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ article

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 

  • พลังเครือข่ายภูมิภาค อ.วราภรณ์ | Click to download
  • สรุปงานปี 2558 สมาคม | Click to download
  • แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ | Click to download

 
ข่าว HOT ต้องขยาย

โบวชัว ประชุมใหญ่ โครงการประชุมวิชาการประจำปี
ระบบสมัครเข้ารับการอบรม และระบบสมัครเข้าประชุม ของ สมาคมศูนย์กลางการปราศจากเชื้อ
น้ำเค็ม กับ คุณภาพการดูแลผู้ป่วยCopyright © 2010 All Rights Reserved.