ReadyPlanet.com
dot
dot
วันหยุดพิเศษ
dot


1 พ.ค. 2559 วันแรงงานแห่งชาติ
5 พ.ค. 2559 วันฉัตรมงคล
9 พ.ค. 2559 วันพืชมงคล
20 พ.ค. 2559 วันวิสาขบูชา
31 พฤษภาคม 2559 วันงดบุหรี่โลก


ระบบสมัครเข้ารับการอบรม และระบบสมัครเข้าประชุม ของ สมาคมศูนย์กลางการปราศจากเชื้อ

แจ้งสมาชิกทุกท่าน
สามารถเข้าไปสมัครสมาชิกกับระบบเพื่อเข้าไปรับการอบรมหรือประชุมตามวาระและกิจกรรมต่าง ๆ
ของทางสมาคมได้แล้ว


Click เพื่อ Register และเข้าสู่ระบบ
ข่าว HOT ต้องขยาย

โบวชัว ประชุมใหญ่ โครงการประชุมวิชาการประจำปี
ประชุมวิชาการประจำปี 2558 สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ article
น้ำเค็ม กับ คุณภาพการดูแลผู้ป่วยCopyright © 2010 All Rights Reserved.