ReadyPlanet.com
dot dot
dot
วันหยุดพิเศษ
dot


1 พ.ค. 2559 วันแรงงานแห่งชาติ
5 พ.ค. 2559 วันฉัตรมงคล
9 พ.ค. 2559 วันพืชมงคล
20 พ.ค. 2559 วันวิสาขบูชา
31 พฤษภาคม 2559 วันงดบุหรี่โลก


ข่าว HOT ต้องขยาย

เนื้อหาวิชาการจากงานประชุมวิชาการประจำปี 2558

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 

  • พลังเครือข่ายภูมิภาค อ.วราภรณ์ | Click to download
  • สรุปงานปี 2558 สมาคม | Click to download
  • แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ | Click to download

  กลับมาอีกระรอกแล้ว ในปี2558นี้ "น้ำเค็ม"

ส่งผลต่อ คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ของสถานพยาบาล 

กระบวนการทำปราศจากเชื้อที่ต้องใช้น้ำในหลายขั้นตอน อาจโดนผลกระทบได้

หากท่านไม่ดูแล "น้ำ" ให้ได้คุณภาพ

ท่าน..พร้อมแล้วหรือยัง!!!!อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง

 สรุปภาพการอบรมหลักสูตร รุ่นที่ 1

อ่านต่อ

อบรม

หลักสูตรผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ 2 เชียงใหม่ onedrive.live.com/redir.aspx 

หลักสูตรผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ 3 กทม.  

หลักสูตรผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ 4 กทม.

หลักสููตรผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ 5  9 - 13 พฤษภาคม 2559 (หาดใหญ่)

แจ่งทราบ ยังเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 1 พ.ค.2559

 เนื่องจากมีผู้โทรมาแจ้งว่า เพิ่งได้รับการอนุม้ติ  คณะกรรมการจึงทบทวนและยืดระยะเวลาให้ค่ะ

รีบหน่อยนะคะ

หลักสูตรผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ 6  4 - 8 กรกฎาคม 2559 (สุราษฎร์ธานี)

หลักสูตรผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ 7  7 - 11 พฤศจิกายน 2559 (ขอนแก่น)

หลักสูตรผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ 8  6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 (ขอนแก่น)

หลักสูตรผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ 9  8 - 12 พฤษภาคม 2560 (พัทยา)


 เชิญดาวโหลดเอกสารค่ะ

 

อ่านต่อ

 การประชุมวิชาการประจำปี 2558

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ

24 - 26 สิงหาคม 2558 

ห้องรอยัลจูบิลี่ อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

ปีนี้ ได้รับอนุม้ัติจำนวนหน่วยกิต 20.5 หน่วย

จบลงไปแล้วค่ะ

พบกันปีหน้านะคะ ที่เก่า เดือนเดิมค่ะ

 

 

อ่านต่อ...

วิชาการจานร้อน

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ อีโบล่า

แนวทางปฏิบัติป้องกัน MERS-CoV

ไข้เลือดออก  Dengue Hemorrhagic fever 

อ่านต่อ

Copyright © 2010 All Rights Reserved.