ติดต่อสมาคม

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
(Central Sterilizing Services Association of Thailand)

เลขที่ 88/186 เดอะสตาร์เอคอนโดมิเนียม หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :  080-519-6995083-004-9129086-411-0599, 081-559-2026
084-7179452 (การเงิน) 

E-mail : cssathailand@gmail.com