ติดต่อสมาคม

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
(Central Sterilizing Services Association of Thailand)

เลขที่ 34  ซอยงามวงศ์วาน 6 ห้อง 103-104  ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :  099-2828646, 080-2931449, 083-0049129 
084-7179452 (การเงิน)

E-mail : cssathailand@gmail.com